Kategorier
Jurist

Så tar du dig igenom en bodelning

Ta reda på hur en bodelning går till och hur man kan nå rättvisa lösningar och undvika dispyter när tillgångar ska fördelas. Läs vidare för mer information.

När man står inför en bodelning finns tydliga stigar som leder till rättvisa och rättmätiga lösningar. När ägodelar och tillgångar ska fördelas mellan två parter vid en separation, krävs noggrannhet och kunskap för att undvika framtida gräl och missförstånd.

Att planera för en bodelning kan tyckas vara en uppgift lika stor som att tackla ett maraton utan förberedelser. När man ska skiljas åt är det viktigt att ha en klar bild av vilka tillgångar och skulder som ska delas. I det sammanhanget väcks ofta frågor om hur man rättvist värderar såväl materiella ting som immateriella tillgångar som affärsrörelser.

Planera för framtiden med bodelning

Det är klokt att innan kärleken övergår i disharmoni upprätta avtal som reglerar vad som händer vid en eventuell separation. Ett äktenskapsförord kan till en början tyckas överflödigt, men det blir ovärderligt när stormvindar blåser. Med detta förord kan parterna själva bestämma hur bodelningen ska gå till, vilket kan minska risken för dispyter.

Det är dock inte alltid som vinden blåser i ens segel och ibland kan situationer uppstå där det som en gång sågs som gemensamt och odiskutabelt, plötsligt står i centrum för en dispyt. I sådana stunder visar sig vikten av att ha en neutral och kunnig person som kan vägleda genom de administrativa snåren och hjälpa till att rikta skeppet mot tryggare farvatten.